Tango Fortuna är en ostyrig och självständig dotter i kvinnoföreningen ProQvi som syftar på att utveckla kvinnors intressen på deras egna villkor. Som en informell grupp, finns Tango Fortuna sedan några år tillbaka för att stödja och utveckla argentinsk tango i Helsingborg med omnejd genom arrangemang, undervisningar och experiment.

Vi testar gärna att vara på olika platser och prova-på dansa med olika människor i olika åldrar, från barn till seniorer. Vi har för tillfället landat på Project Pocket, en inkubator för sociala initiativ i Helsingborg och hoppas att förbli där under en lång tid framöver 🙂

Du når oss och får gehör för dina frågor säkrast genom ett mail till mest rastlösa fortuna tanguera Tania, tania.bauder@gmail.com.

Vi ses!