Det kanske är inte är så uppenbart men det finns en anledning varför tango hade spridits sig runt om i världen, varför den förenar människor inom krävande intellektuella yrken och varför den är beroendeframkallande. Svaret är, tango är en otroligt kraftfull kommunikations- och reflektionsverktyg som i rätta händer och ett förberett tankesätt leder till obehindrat förståelse av grundprinciper i lyckad ledarskap, teamarbete, lärande, kommunikation och ger även en oväntat insikt i ens personlighet.

Vi hade använt tango i 1-3 timmars workshop format under träningar inom informellt lärande, teambuilding aktiviteter, konflikthantering och självreflektion för individer, par och grupper i ålder 19-65.

Är du nyfiken och vill veta mer? Skriv till tangofortuna@gmail.com och vi kan diskutera mål, upplägg och prisförslag.